Novska, rujan 2021.

U organizaciji Europskog udruženja proizvođača biomase algi (European Alge Biomass Association „EABA“) održana je dvodnevna virtualna konferencija na kojoj se govorilo o najnovijim znanstvenim dostignućima i inovacijama na području razvoja i uporabe biomase mikroalgi. Naglasak je bio stavljen na mikroalgu vrste Chlorella, a na konferenciji su sudjelovali renomirani Europski i svjetski istraživači i njihove organizacije kao i naravno, proizvođači, među inima i naša tvrtka. 
Kroz ovaj naš prvi međunarodni istup upoznali smo znanstvenu  zajednicu, dobavljače tehnologija, potencijalne kupce kao i ostale europske kolege proizvođače o našim postignućima i planovima. Naša prezentacija dostupna je ovdje

 

EU
ESIF

Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”

HAMAG